3. místo v soutěži
o Nejkrásnější knihu
roku 2013 za polygrafické
zpracování

COLORJOY

Vojta Sláma

Kniha vydaná při příležitosti výstavy COLORJOY v Domě umění města Brna a v Café Flexaret (listopad 2013 – leden 2014)

Rozsahem i formátem navazuje na úspěšnou
a již rozebranou autorskou knihu VLČÍ MED, vydanou v roce 2004.

154 stran
226 x 262 mm
Papír Arctic Ivory, tištěno UV barvami
Obálka papír Fedrigoni Acqua
Obálka tištěna příklepovým knihtiskem
Vydalo studio ARTISHOCK

100 EUR

The book was published to accompany the exhibition COLORJOY in The Brno House of Arts and Café Flexaret (Nov 2013 - Jan 2014).

Colorjoy follows up by size and extent Vojta's previus immensely succesful publication VLČÍ MED (WOLF'S HONEY, 2004).

154 pages
226 x 226 mm
Arctic Ivory fine paper, printed with UV colours
Cover made on Fedrigoni Acqua paper
Cover printed by drill book print technique
Published by ARTISHOCK

100 EUR

“Jeho fotografie představují velmi osobní záznamy, ve kterých převládá intimita momentu nad hodnotou aktuálního dokumentu a které vycházejí z jeho citu pro sladkost života.”

Anne Wilkes Tucker

Anne Wilkes Tucker
The Gus and Lyndall Wortham
Curator of Photography
The Museum of Fine Arts, Houston

“These are very personal documents that are more about intimacy than news and depend on his eye for the sweetness of life.”

Koupit knihu

Jednoduché jako facka, pošlete prostě e-mail na foto@vojtechslama.com, nebo si knihu můžete vyzvednout na těchto třech místech v Brně.

Buy the book

A piece of cake, just ask Vojta by e-mail at foto@vojtechslama.com, or you can pick up the book on these three places in Brno (CZ).

Café Flexaret

Kopečná 2/21
602 00 Brno
Czech Republic
Foursquare
Po – Pá
Mon – Fri 10:00 – 00:00
So – Ne
Sat – Sun 13:00 – 00:00

Knihkupectví Ženíšek

Poštovská 657/4
602 00 Brno
Czech Republic
Po – Pá
Mon – Fri 9:00 – 19:00

Studio Artishock

Vrchlického sad 3
602 00 Brno
Czech Republic
Po – Pá
Mon – Fri 9:00 – 17:00

Dotek papíru

Vojtovy fotky jsou o Vojtovi. Přímočaré, syrové. Jak udělat přímočarou a syrovou knihu?

Žádný přebujelý dekor, žádné rozlváčné vysvětlování. Předmluva a jedem. Ať mluví barvy a materiál. Ať říká povrch to samé, co hloubka. Žádná lesklá křída, žádná laminace, žádné rafinované efekty. Opravdu papírový papír, starý tiskařský fortel, archivní knihtisková mašina, barva přímo na válci. Výsledek? Zavřete oči, vemte knihu do ruky. Cítíte ty fotky?

The touch of paper

Vojta's photos are just like him. Frank and raw. How to make a book frank and raw?

No lavish designs, no tedious explications. Foreword and here we go. Let the colours speak. Let the matter touch you. Let the surface quote the depths. No gloss, no lamination, no sophistication. Just paper made of real paper, a knack for classic book printing techniques, ancient machine, colour spread over the platen. The result? Close your eyes and grab to book. Can you feel the photos?

Sledujte
Colorjoy
/
Follow
Colorjoy
Flexaret
Facebook